بنام خداوندی که بخشنده مهربان است . خداوند مسیحیانی مانند اقای مکرون است و خداوندی که خالق کلیمی ها و مسلمانان جهان است .
سلام بر حضرت نوح شیخ الانبیا ء ، ابولبشر ثانی صلوات الله علیه ، سلام بر حضرت ابراهیم خلیل الله صلوات الله علیه ،سلام بر حضرت موسی کلیم الله ،سلام بر حضرت عیسی بن مریم روح القدوس ، منجی ،نبی ،شبان نیکو ، صلوات الله علیه و هزاران و درود ؛همه پیروان ادیان برآخرین رسول خدا فخر کائنات و حجت خدا بر بندگان خود بر روی زمین حضرت محمد مصطفی ختمی مرتبت صلوات الله علیه که بشارت از سوی چهار نبی خداوند ماقبل خود بوده است .
سلام بر محمد امین … سلام بر پیامبر مهربانی و صلح ، سلام بر معجزه ی خداوند سلام بر پدر بانوی بزرگوار اسلام همسر شیرخدا امیر المومنین علیه السلام ومادر امام دوم شیعیان جهان حسن مجتبی علیه السلام و امام سوم شیعیان جهان حسین مظلوم علیه السلام سلام خدا بر صدو بیست و چهار فرستاده ی خویش برای هدایت اشرف مخلوقات به سوی ملکوت اعلی ونقطه پرگار آنچه هست و نیست .با فرستادن آخرین و برترین پیامبررخویش – حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله ، نعمت خود را بر همه ی انسانها کامل کرد.
محمد رسول الله صلی علیه و آله برگزیده شد تا کامل کننده راه پیامبران پیشین و تمام کننده ی وظیفه ی آنان باشد و مردم را به نیکی و نیکوکاری دعوت کند .
در کودکی بهترین فرد روزگار و در بزرگ ستلی شایسته ترین مردم بود .
کینه ها به وسیله او از بین می رفت و شعله ی آشوب ها خاموش می شد .
محمی – صلی االله علیه و آله
رهبر پرهیزگاران
مژده دهنده ی رحمت
و آخرین پیامبر الهی است .محمد امین که بود ؟
در روزگاری که مردم ، گمراه و سرگردان بودند و با یکدیگر دشمنی می کردند ، بت می پرستیدند و جهان را آفریده ی پروردگاری به جز خدای یکتا می دانستند ، خدای مهربان از میان انسان های نیکوکار پیامبرانی برگزید تا پیام های او را ، به مردم برسانند .
پیامبران ، پیامهای الهی را به بندگان خدا می رساندند و راه راست را به آنان نشان می دهدند .
آنان راه و رسم خوب زندگی کردن ، راستگویی ، دزستکاری ، امانت و پاکدامنی و خوداری از کارهای زشت دعوت می کردند . کمی تعداد یاران هرگز پیامبران خدا را شتت و نا امید نکرد و فروانی دشمنان ، آنان را از وظیفه ی خویش باز نداشت . این چنین بود که خدای مهربان همواره مردم را از نعمت پیامبران بهرهمند ساخت . او برای انسانها کتاب اسمانی فرستاد تا را راست را بیابند و در آن قدم بگذارند . و سرانجام ..یکی از اصول اعتقادی ما مسلمانان ، نبوت ( پیامبری ) است .
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین امنو صلوا علیه و سلموا تسلیما
سوره ی احزاب آیه ی ۵۶
و خداوند و فرشتگان او بر پیامبربزرگ خدا مخمد صلی الله علیه و آله _ درود می فرستد ؛ ای مردم با ایمان ، شما نیز بر او دردو و سلام فرمان بفرستید .
پروردگارا ،
ما به تو ایمان اوردهدایم .
مارا ببخش و رحمت خویش را نصیب ما کن ؛
تو بهترین بخشنده و مهربانی …اقای مکرون
ما معتقدیم …
به خداوند قادر متعال و به حضرت محمد مصطفی آخرین فرستاده ی او ،ملت فرانسه پایبندی خود را به حقوق بشر و به اصول حاکمیت ملی همان گونه که در اعلامیه ۱۷۸۹ مشخص و در مقدمه قانون اساسی ۱۹۴۶ تاکید و تکمیل شده است، رسماً اعلام می‌نماید.
به موجب این اصول و اصل اراده آزاد ملت‌ها، جمهوری به سرزمین‌های ماو‌رای بحاری که اراده الحاق به جمهوری را داشته باشند، و‌ضعیت حقوقی نوینی اعطا خواهد کرد که بر اساس آرمان مشترک آزادی، برابری و برادری پی‌ریزی و با هدف پیشرفت آزادی در آن سرزمین‌ها طرح ریزی شده باشد.
اصل یکم
فرانسه یک جمهوری غیرقابل تجزیه، غیرمذهبی، دمکراتیک و اجتماعی است. جمهوری برابری همه شهرو‌ندان را در مقابل قانون، بدو‌ن تبعیض از نظر اصالت خانوادگی، نژاد یا مذهب تضمین می‌نماید و همه اعتقادات را محترم می‌شمارد.
رئیس جمهور بر رعایت قانون اساسی نظارت دارد. و‌ی با نظارت خویش عملکرد منظم قوای عمومی و همچنین استمرار حکومت را تضمین می‌نماید.
رئیس جمهور ضامن استقلال ملی، تمامیت ارضی و رعایت معاهدات استنقض اصل یکم و پنجم قانون اساسی کشور فرانسه توسط رئیس جمهور فرانسه اقای مکرون به استناد هتک حرمت اخیر به باور و اعتقاد مسلمانان جهان ، نقص حقوق بشری است ،
دکتر ملیحه بنانی دکترای تخصصی حقوق خصوصی و پژوهشگر و محقق علوم اسلامی در یاداشتی از نقض حقوق بشر به استناداصل یکم و پنجم با نقض قانون اساسی کشور فرانسه توسط رئیس جمهور مکرون بعنوان یک مسلمان معتقد شکوائیه خود را به دادگاه بین المللی لاهه ثبت کرد .
مکرون از نظر بنده مهدور الدم است به دلیل اینکه به باور و اعتقاد قلبی مسلمانان توهین کرده است ووفق به کتاب اسمانی مسلمانان جهان “قرآن “و” شرع” و “سنت “و “عرف ” مکرون را متهم به سب نبی و محارب با خدا ست .در آستانه ی میلاد با سعادت پیامبر اکرم محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله دکتر ملیحه بنانی خواستار عذرخواهی مکرون رئیس جمهوری فرانسه از جامعه جهانی مسلمانان جهان اهل تشییع و تسنن گردید‌.میلاد با سعادت حضرت محمد رسول الله صلوات الله علیه ،”دستور زبان عشق “ببر همه مسلمانان جهان و پیروان ادیان و مذاهب جهان مبارک باد.

دکتر ملیحه بنانی حقوق دان و پژوهشگر علوم اسلامی

Dr Maliheh Banani Avocat et chercheur en sciences islamiques:
Au nom de Dieu, le plus gracieux, plus miséricordieux. Dieu est un chrétien comme M. Macron et Dieu est le créateur du monde et des musulmans.
Que la paix soit sur Abu al-Bashar Thani de Hazrat Noah Sheikh Al-Anbiya, que la paix soit sur lui, que la paix soit sur Hazrat Ibrahim Khalilullah, que la paix soit sur lui, que la paix soit sur Hazrat Musa Kalimullah, que la paix soit sur Hazrat Isa Ibn Maryam, Saint-Esprit, sauveur, prophète, bon berger, que la paix soit sur lui Et des milliers et la paix soient sur tous les adeptes des religions.
La paix soit sur Muhammad Amin … La paix soit sur le prophète de bonté et de paix, que la paix soit sur le miracle de Dieu, que la paix soit sur le père de la grande dame de l’Islam, l’épouse du Dieu Tout-Puissant Amir al-Mu’minin, que la paix soit sur lui, et la mère du deuxième imam chiite du monde, Hassan Mojtaba, que la paix soit sur lui. Dieu a envoyé ses cent vingt-quatre messagers pour guider les créatures vers le royaume suprême et la boussole de ce qui est et n’est pas.En envoyant son dernier et suprême prophète – Hazrat Mohammad Mustafa Salawat Allah Alayh (as), il a perfectionné ses bénédictions sur tous les êtres humains.
Muhammad, le Messager de Dieu, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a été choisi pour achever le chemin des prophètes précédents et accomplir leurs devoirs, et pour inviter le peuple à la bonté et à la bienveillance.
Dans son enfance, il était la meilleure personne de son temps et à l’âge adulte, il était la personne la plus digne.
Les rancunes ont été dissipées par lui et les flammes des émeutes ont été éteintes.
Mahmi – que la paix soit sur lui et sa famille
Chef des pieux
L’Évangile de la miséricorde
Et il est le dernier prophète de Dieu.L’un des principes de notre foi musulmane est la prophétie.
Que Dieu et ses anges prient le prophète ou ceux qui sont sains et saufs, que la paix et les bénédictions soient sur eux.
Sourate Al-Ahzab, verset 56
Et Dieu et Ses anges envoient leurs salutations au grand Prophète de Dieu Muhammad (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui); Ô gens de foi, envoyez sur lui la paix et les bénédictions.
Seigneur,
Nous croyons en toi.
Pardonne-nous et prends pitié de nous;
Vous êtes le meilleur bienfaiteur et la meilleure gentillesse …M. Macron
nous croyons …
À Dieu tout-puissant et à son dernier messager, Muhammad Mustafa,

Le peuple français déclare formellement son attachement aux droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale, tels qu’énoncés dans la Déclaration de 1789 et soulignés et complétés dans le préambule de la Constitution de 1946.
Selon ces principes et le principe du libre arbitre des nations, la République accordera un nouveau statut juridique aux territoires d’outre-mer qui ont la volonté de rejoindre la République, sur la base de l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité, et dans le but de promouvoir la liberté sur ces terres. Soyez peaufiné.
Le premier principe
La France est une république indivisible, non religieuse, démocratique et sociale. La République garantit l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans discrimination fondée sur la famille, la race ou la religion, et respecte toutes les croyances.
Le président veille au respect de la constitution. Il veille au fonctionnement régulier des forces publiques ainsi qu’à la continuité du gouvernement.
Le président est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale et du respect des traitésLa violation des articles 1 et 5 de la Constitution française par le président français, M. Macron, sur la base de la récente insulte aux croyances des musulmans du monde, est une violation des droits de l’homme.
Dr Maliheh Banani, spécialiste en droit privé et chercheur et chercheur en sciences islamiques, a déposé une plainte auprès de la Cour internationale de justice de La Haye dans un mémorandum sur les violations des droits de l’homme fondées sur les principes I et V avec la violation de la Constitution française par le président Macron en tant que musulman pieux.
Selon le serviteur, Macron est mort parce qu’il a insulté les croyances des musulmans. ensemble
A la veille de Noël, avec la bénédiction du Saint Prophète Mohammad Mustafa Salawatullah Alayh et de sa famille, le Dr Maliheh Banani a présenté ses excuses au Président de la France auprès de la communauté internationale des musulmans et chiites du monde entier.
Félicitations pour la naissance de tous les musulmans du monde et des adeptes des religions et sectes du monde.

کلیدواژه ها :

دسته : مقالات

این خبر را به اشتراک بگذارید :