ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم مرحوم آقای دکتر فرمند و طرفداران فهیم ایشان، لازم دانستم چند نمونه از ویژگی های آن بزرگوار را یادآور شوم. شاید برای نمایندگان فعلی و آینده مجلس مفید باشد.

۱) در برابر انتقادات سعه صدر عجیبی داشت. رسانه را می شناخت و می دانست که مسئول باید در بوته نقد قرار گیرد. او را نقد می کردیم؛ شاید کمی هم تند! لیکن وقتی در جلسات هفتگی اش حاضر می شدیم؛ از بابت نقدمان از ما تشکر می کرد و البته سعی می کرد که پاسخگوی موارد انتقادی باشد.

۲) دکتر فرمند؛ نماینده ای بود که به راحتی می شد به او دسترسی داشت. گاها برای اینکه حتی یک نفر را مجاب سازد؛ ساعت ها وقت خود را صرف می کرد. او چه پیش از دوران نمایندگی و چه پس از آن، همواره در متن مردم بود. به دربان و رئیس دفتر و تشریفات اعتقادی نداشت. هرکسی می خواست او را ببیند؛ حداقل اش این بود که می توانست در جلسات هفتگی وی شرکت کند.

۳) اعتبار فرمند به واسطه نماینده شدن، نبود؛ به همین جهت روحیه و رفتار وی بعد از نمایندگی مجلس، تفاوتی نکرد. معمولا این افراد پوچ و بی مایه هستند که پس از رسیدن به جایگاهی، تکبر و نخوت سراسر وجود محقرشان را فرا می گیرد و به اصطلاح خودمانی، خودشان را گم می کنند.

۴) مرحوم فرمند سال ها با جریانات قدرت طلب و انحصار گرا مبارزه نمود لیکن وقتی که به مجلس راه یافت؛ از قدرت نمایندگی برای حذف رقبای سیاسی سواستفاده نکرد. او اهل گزارش دادن و پرونده سازی و زیر آب زنی نبود. مردانه با مخالفانش رو در رو می شد. او به دنبال رد صلاحیت هیچ کاندیدایی نبود و برای هیچ خبرنگار منتقدی پرونده سازی نکرد.

۵) او نه دنباله روی جریانات سیاسی بود و نه دسته ای را دنبال خود راه انداخت. او نه تنها به اربابان زر و زور رغبتی نداشت بلکه با آن ها مقابله نیز می کرد. هیچگاه در تقسیمات اصولگرا و اصلاح طلب نگنجید و همواره مستقل بود. پس از رسیدن به قدرت نیز باند و گروه و دسته ای برای خود ایجاد نکرد. نه در انتصابات دخالت کرد؛ نه کارچاق کنی کرد؛ نه از فرصت نمایندگی برای پر کردن جیب خود و اطرافیان اش بهره برداری کرد و همانطور که همگان می دانند؛ پارتی بازی و رابطه بازی و بی قانونی در قاموس اش نبود.

۶) او برای اینکه وکیل مردم باشد؛ پول خرج نکرد و به کسی وعده نداد؛ شاید اتخاذ این رویکرد منجر گشت که در ادوار مختلف با آرای قابل توجهی در مرز پیروزی قرار گرفته و از رسیدن به مجلس بازماند؛ لیکن همین تلاش ارزشمند در راستای فرهنگسازی، رمز و راز خوشنام بودن آن مرحوم پس از سال ها فعالیت سیاسی بود.

روحش شاد و یادش گرامی

کلیدواژه ها :

دسته : مقالات

این خبر را به اشتراک بگذارید :